Adresy

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTEK POWIATU WŁODAWSKIEGO
DO PRZEPŁYWU INFORMACJI O ZDARZENIACH KRYZYSOWYCH

Lp.  

Nazwa urzędu

A d r e s Numer telefonu Numer
faksu
E-mail
1. Starostwo Powiatowe
we Włodawie
Al. J. Piłsudskiego 24

22-200 Włodawa

82 572-15-10

82 572-31-90

82 572-24-44

82 572-31-90

starostwo@powiat.wlodawa.pl

pczk@powiat.wlodawa.pl

2. Urząd Miasta Włodawa Al. J. Piłsudskiego 41

22-200 Włodawa

82 572-14-44 82 572-24-54 info@um.wlodawa.pl
3. Urząd Gminy Hanna 22-220 Hanna 83 379-80-23 83 379-80-03 gmina@gminahanna.pl
4. Urząd Gminy Hańsk ul. Osiedlowa 4

22-235 Hańsk

82 571-40-28 82 571-44-61 gmina@hansk.pl
5. Urząd Gminy Stary Brus Stary Brus 47A

22-244 Stary Brus

82 571-01-26 82 571-01-26 ug@starybrus.lublin.pl
6. Urząd Gminy Urszulin ul. Kwiatowa 35

22 -234 Urszulin

82 571-30-24 82 571-30-01 sekretariat@urszulin.eul
7. Urząd Gminy Włodawa Al. Jan Pawła II 22

22-200 Włodawa

82 572-12-34 82 572-12-34 info@ug.wlodawa.pl

gczk@gmina-wlodawa.pl

8. Urząd Gminy
Wola Uhruska
ul. Parkowa 5

22-230 Wola Uhruska

82 591-50-03 82 591-50-03 wolauhruska@lubelskie.pl
9. Urząd Gminy Wyryki 22-205 Wyryki 82 591-30-01 82 5913003 wyryki@woi.lublin.pl
10. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie ul. 1000 lecia PP 8

20-200 Włodawa

112, 998

82 572-10-08

 

82 572-46-52 kp_wlodawa@straz.lublin.pl
11. Komenda Powiatowa Policji we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 51

20-200 Włodawa

112, 997

82 572-72-09

82 572-72-10

82 572-72-44 dyzurni.kppwlodawa@lu.policja.gov.pl
12. Placówka Straży Granicznej we Włodawie 22-200 Włodawa
ul. Wojska Polskiego
82 572-74-00 82 572-74-00 wlodawa@strazgraniczna.pl
13. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
we Włodawie
Al. J. Piłsudskiego 66

20-200 Włodawa

82 572-14-05

82 572-13-10

 

82 572-14-05 psse.wlodawa@pis.gov.pl
14. Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włodawie Suchawska 5

22-200 Włodawa

82 572-20-53 82 572-20-53 wlodawa.piw@wetgiw.gov.pl
15. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
we Włodawie
20-200 Włodawa
ul. Suchawska 9
82 572-58-98
82 572-30-06
82 572-58-98 pinb_w@op.pl
16. Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej
we Włodawie
22-200 Włodawa

Al. J. Piłsudskiego 66

82 572-58-01

SOR
82 572-58-61

82 572-41-70 szpital@spzoz.wlodawa.pl
17. Stacja Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
w Chełmie.
Dział Pomocy Doraźnej
we Włodawie
22-100 Chełm
ul. Rejowiecka 128
999

82 572 50 33             82 572 41 70

82 572 50 33 sekretariat@srm-chelm.com.pl
20-200 Włodawa
Al. J. Piłsudskiego 45
18. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 61
20-200 Włodawa
082 572 55 38 082 572 55 38 dyrektor@pcpr.wlodawa.pl
19. Zarząd Dróg Powiatowych
we Włodawie
ul. Lubelska 60

20-200 Włodawa

82 572-16-81
82 572-11-16
82 572-55-13 zdp.wlodawa@wp.pl
20. Rejon Dróg Wojewódzkich
we Włodawie
ul. Lubelska 60
20-200 Włodawa
82 572-16-92
82 572-11-51
82 572-17-93 rdw.wlodawa@zdw.lublin.pl
21. Straż Miejska
we Włodawie
Al. J. Piłsudskiego 41

22-200 Włodawa

986

82 572-10-01

602-460-245

sm@wlodawa.eu
22. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
we Włodawie
22-200 Włodawa
ul. Żołnierzy WiN 2
82 572-12-84

82 572-12-86

82 572-12-86 sekretariat@mpgk.wlodawa.pl
23. Rejon Energetyczny
w Chełmie
22-100 Chełm

ul. Trubakowska 61

82 562-27-00 82 562-27-05
24. Posterunek Energetyczny
we Włodawie
22-200 Włodawa
ul. Żołnierzy WiN 17
991
82 572-69-51

82 572-69-52

25. Nadleśnictwo Sobibór Sobibór

22-200 Włodawa

082 5719811 82 5719811 sobibor@lublin.lasy.gov.pl
26. Nadleśnictwo Włodawa 22-200 Włodawa,
ul. Szpitalna 152 a, Suszno
082 5721441 82 572-37-60 wlodawa@lublin.lasy.gov.pl
27. Poleski Park Narodowy
w Urszulinie
ul. Lubelska 3a
22-234 Urszulin
082 571-30-71

082 571-30-72

82 571-30-03 poleskipn@poleskipn.pl